AKTUALNOŚCI

jubileusz_rotator-1

 

Nabór na warsztaty dla uczniów III i IV etapu kształcenia do 30 listopada 2016 roku. Tematyka warsztatów:

 1. Jakie są twoje mocne strony
 2. Jak zaplanować swój własny rozwój zawodowy
 3. Jakie są twoje preferencje zawodowe
 4. Znaleźć interesujące cię informacje o zawodach
 5. Poznać gamę zawodów i przyszłości
 6. Poznać  ofertę szkół ponadgimnazjalnych i wyższych

Podczas konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym można liczyć na pomoc w m.in. takich obszarach, jak:

 1. planowanie dalszej edukacji
 2. tworzenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
 3. przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 4. autoprezentacja
 5. poznanie świata zawodów
 6. autotesty
 7. korzystanie z różnych źródeł informacji o edukacji i rynku pracy.

Przykładowe działania:

 • konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym
 • zajęcia we wszystkich klasach
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 • spotkania ze studentami różnych kierunków studiów
 • wyjazdy na uczelnie
 • organizacja i współorganizacja konkursów

ZAPRASZAMY