DORADCY ZAWODOWI

Planowane do realizacji w ramach warsztatów działania obejmują:

  1. Uzyskanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach oraz podniesienie kwalifikacji doradców zawodowych w szkołach przy współpracy wyższej szkoły lub uniwersytetu:

W ramach działania planowane jest wsparcie nauczycieli poprzez:

– studia podyplomowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

– kurs z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla osób prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach.

– warsztaty dla nauczycieli z zakresu technik diagnozowania i rozwijania predyspozycji zawodowych uczniów.

ZAPOZNAJ SIĘ:

Narzędzia diagnzy predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów
Narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej
Doradztwo zawodowe (flmy o zawodach, testy, publikacje, itp.)
Przydatne linki z zakresu doradztwa zawodowego