GIMNAZJUM – PONADGIMNAZJALNA

job-1257202_1280
Doskonalenie zawodowe uczniów – warsztaty na medal

 Przygotowanie warsztatów, które będą dofinansowane  przez organizację pozarządową Instytut Rozwoju Edukacji  i Społeczeństwa Obywatelskiego. To  niezwykle trudne zadanie. Tym większym sukcesem jest uzyskanie przez IREiSO dofinansowania na warsztaty „Dobra szkoła – edukacja zawodowa”. Lokalne warsztaty w regionie Radomskim i mieście Radom w roku szkolnym 2016/2017. 

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i nauczyciele szkół z terenu regionu radomskiego i miasta Radomia z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem głównym warsztatów jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu radomskiego i miasta Radomia poprzez rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w tych placówkach.

Planowane do realizacji w ramach warsztatów działania obejmują:

  1. Uzyskanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach oraz podniesienie kwalifikacji doradców zawodowych w szkołach przy współpracy wyższej szkoły lub uniwersytetu:

W ramach działania planowane jest wsparcie nauczycieli poprzez:

– studia podyplomowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

– kurs z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla osób prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach

– warsztaty dla nauczycieli z zakresu technik diagnozowania i rozwijania predyspozycji zawodowych uczniów

  1. utworzenie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym w szkołach zawodowych na terenie powiatu radomskiego i miasta Radomia  Punktu Doradztwa Zawodowego

Punkt zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (odnowienie sal, zakup sprzętu komputerowego – dwa komputery dla każdej szkoły, meble, programy komputerowe, materiały biurowe).

  1. Przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz do aktywnego wejścia na rynek pracy poprzez przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego:

Objęcie łącznie 300 uczniów kompleksowym doradztwem edukacyjno-zawodowym, w tym określenie predyspozycji uczniów i omówienie wyników badań z każdym uczniem indywidualnie, opcjonalnie – przekazanie informacji rodzicom, przeprowadzenie testów kompetencyjnych wśród uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – cykl 4 warsztatów, indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe w wymiarze 3h dla każdego ucznia, organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych do firm i do sektora publicznego.

  1. Utworzenie Platformy Współpracy „Edukacja Zawodowa – JOBenter”

 

ZAPOZNAJ SIĘ:

Doradztwo zawodowe (Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, filmy o zawodach, publikacje, itp.).
Gry, filmy z zakresu doradztwa zawodowego, itp.