POZNAJ NAS

Europejskie Centrum Edukacji istnieje od roku 2006 jako Placówka Kształcenia Ustawicznego pod nadzorem Kuratora Oświaty. 

Priorytetem  działalności edukacyjnej jest prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów o profilu ogólnym i specjalistycznym dla pracowników oświaty, firm, przedsiębiorców, pracowników administracji i służby zdrowia. Realizujemy szkolenia twarde i miękkie. Specjalnością Placówki Kształcenia Ustawicznego jest doradztwo zawodowe dla uczniów w wieku 11 – 20 lat (gimnazjum, liceum, technikum) oraz nauka języków obcych na poziomie dwujęzycznym i w programie międzynarodowym. W latach 2006 – 2015 nazwa placówki brzmiała Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Eurolanguage”. Od 2015 nosi nazwę Europejskie Centrum Edukacji Placówka Kształcenia Ustawicznego. W tych latach placówka odniosła sukces w nauczaniu języków obcych otrzymując Międzynarodowy Certyfikat Innowacyjności dla nowatorskich inicjatyw nauczania języka obcego przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Komisję Europejską. Placówka posiada Radomskie Centrum Informatyki e-RCI z komputerami stacjonarnymi z profesjonalnym oprogramowaniem oraz komputerami przenośnymi, tablice interaktywne, rzutniki. Placówka posiada bibliotekę metodyczną z fachową literaturą z zakresu edukacji zawodowej kształcenia trzeciego i czwartego etapu oraz lingwistyki.

 Trenerzy, wykładowcy, lektorzy posiadają wykształcenie zgodne z systemem oświaty.

Gwarantujemy Państwu nowoczesne i sprawdzone metody nauczania, niewielkie grupy, naukę praktyczną w miłej i bezstresowej atmosferze. Organizujemy bezpłatne konsultacje dla słuchaczy poza godzinami zajęć, przeprowadzamy bezpłatne testy kwalifikacyjne, umożliwiamy opłacenie kursu w ratach. Nasza placówka mieści się w bezpiecznym miejscu wraz z ochroną i monitoringiem.

Oferujemy:

 • kursy językowe
 • szkolenia oświatowe
 • szkolenia dla przedsiębiorców i firm
 • seminaria
 • konferencje
 • kursy doskonalące
 • kursy dla gimnazjalistów:
  • blok językowy
  • humanistyczny
  • matematyczno-przyrodniczy

Certyfikat na poziomie A1-C2 języka angielskiego sygnowane przez Cambridge przeprowadzamy na miejscu.

Europejski Certyfikat telc z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego akredytowany przez Frankfurt przeprowadzamy w naszym Centrum Egzaminacyjnym telc.